Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı

0 352 231 12 45

info@kayif.org

07/05/2021

      

 

 

Fuar Tarihi: 29-30 Mart 2017

 

Fuar Yeri: Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı

 

 

Amaç:
Genel Amaçlar


           Düzenlenecek olan İstihdam Fuarı ile Kayseri deki işgücünü arz edenler ile işgücünü talep edenleri; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteleri, sanayici ve işletmecileri işbirliği içinde buluşturmak, mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında işbirliğini kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte:

•    Firmaları nitelikli iş gücüyle buluşturmak
•    İlimizdeki firmaların ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin kaynaşmasını sağlayarak, firmalar arası iş birliğine katkı sağlamak,
•    Firmaların kendini tanıtmalarına olanak sağlamak,
•    Fuar duyuru ve kitapçıkları ile firmaların bölgemizde ve ulusal anlamda tanınmalarına yardımcı olmak,
•    İlimizdeki kuruluşların kısa ve orta vadede verimli nitelikli iş gücü kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması ve planlanmasına yardımcı olmak.
 
Özel Amaçlar


Bu organizasyon ile nitelikli gençlerimize,
•    İşgücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, 
•    Çalışma hayatına hazırlamak,
•    Çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek,
•    Öğrencilerimizin staj, gönüllü çalışma, olanaklarından faydalanmalarını yardımcı olarak kariyer geleceklerinin ilk adımlarında destek vermek.
•    Üniversite Öğrencilerimizin, gelecek hakkındaki mesleki vizyonlarının geliştirilmesini sağlamak
•    Part-Time çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirmek
•    Üniversite ve Sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek ülkemizde yeteri kadar yürütülemeyen AR-GE faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunmak
•    Türkiye İş kurumunun hizmetleri konusunda gerek halkımıza gerekse iş dünyasına bilgi vermek
•    Yerel yönetimler ile firmalar arasındaki diyalogun gelişmesine katkı sağlamak
•    Kamu kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek, istihdama katkı sağlamak
 

Hedef Kitle

 

•    Katılımcı firmalar; Kayseri yerel firmaları, ulusal firmalar ve uluslararası firmaların İnsan Kaynakları Departmanları.
•    Ziyaretçiler; iş piyasasının en önemli arz edicisi olan Mesleki Eğitim Merkezleri, lise ve Üniversite öğrencileridir.
•    Fuar, nitelikli ve niteliksiz ilimizdeki tüm iş gücüne yönelik olarak düzenlenmektedir.
•    Engelli istihdamı, fuar organizasyonunun önemli bir parçasıdır.
•    KAYİF paydaşları, fuar organizasyonunun sürekli katılımcısıdır.
 
Yöntem
 
1.    İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı her yıl düzenlenecektir.
2.    Firmalar stantlarında ziyaretçileri bilgilendirecek İnsan Kaynakları Departmanı uzmanlarından birini günübirlik fuar alanında görevlendireceklerdir.
3.    Fuar alanı 09.00/17. 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır.
4.    Firmalar kendileri için ayrılan stantlarda fuar alanına gelecek öğrenci ve mezunlara firmalarının işe alma süreçleri ve istihdam ettikleri veya etmeyi düşündükleri pozisyonlar ve bu pozisyona başvurmak için gerekli nitelikler konusunda bilgilendirici CD,broşür ve iş başvuru talep formu dağıtabileceklerdir.
5.    Firmalar fuar alanında flama, dia gösterisi, eşantiyon dağıtımı, iş başvurusu alma, iş görüşmesi yapmak gibi faaliyetlerini yürütebilecektir.
6.    İsteyen firmalar Fuar Tertip Komitesinin uygun göreceği saat aralığında konferans salonunu kullanarak sunum yapabileceklerdir.
7.    Fuar organizasyonu içinde her gün en az bir popüler kişi veya kariyer yönlendirme uzmanı kendi uzmanlık alanında bilgilendirme faaliyeti veya panel düzenleyecektir.
8.    Fuar süresince İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından ziyaretçiler, iş piyasası ve meslekler konusunda bilgilendirilecektir.

 

 

 

FUAR DÜZENLEME VE TERTİP KOMİTESİ

 

 

Copyright 2019 - Kayseri İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı Resmi Web Sitesidir. İçerikler Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz.