Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı

0 352 231 12 45

info@kayif.org

07/05/2021

      

 

KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Müdürlüğümüz Kayseri’deki faaliyetlerine “İş ve İşçi Bulma Kurumu Kayseri Şubesi” adıyla ilk olarak 1957 yılında başlamıştır. 1960'lı yıllarda Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak, başta Almanya olmak üzere, sanayileşmiş ülkelerin artan işgücü ihtiyaçlarını yabancı işçilerden karşılama yoluna gitmeleri sebebiyle, yurtdışına işçi gönderme faaliyetleri üzerine yoğunlaşmıştır. 1973'ten itibaren etkisini göstermeye başlayan küresel ekonomik olaylar, başta ham petrolün fiyatını dört katına çıkaran 1973-74 petrol ambargosu ile gelen büyük durgunluk, Avrupa’da yabancı işgücüne olan ihtiyacı neredeyse ortadan kaldırmış ve yabancı işgücüne karşı uygulanan ulusal politikaların baştan aşağı değişmesine sebep olmuştur. Bu sebeple, yurtdışına giden işçi sayısı 1980’ler itibari ile önemli ölçüde azalırken 1990’lar sonrasında durma noktasına gelmiştir.

 

Yaşanan bu değişimin yanında Dünya üzerinde meydana gelen diğer hızlı teknolojik değişmeler ve yeniliklerle birlikte Kurumumuzda yeniden yapılanma çalışmalarına başlamış ve Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde İşsizlik Sigortası Çalışmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri, Mesleki Eğitim Kursları gibi birçok yeni alanda hizmetlerini sürdürmüştür.

2000’li yıllara gelindiğinde değişen işgücü piyasaları, yeni politikalar dâhilinde artan görev ve sorumluluklar, 2000 sonrası Avrupa Birliğine Uyum sürecinin ivme kazanması gibi nedenlerle Kurumunda köklü bir değişme uğraması ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple 2003 yılında eski İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak yerine 4904 sayılı Kanunla “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)” açılmıştır. Bu değişimle birlikte Kurum temel görevi olan iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetinin yanında birçok farklı alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunlardan bazıları; İşgücü piyasası bilgi sisteminin oluşturulması, İşgücüne nitelik kazandırma ve işbaşında eğitim, Kariyer danışmanlığı hizmetleri, Mesleki iyileştirme tedbirleri uygulaması, İş yaratma tedbirleri uygulaması, İş kurmaya destek sağlama, Toplum yararına çalışma programları, İşsizlik sigortası, İş kaybı tazminatı, şeklinde sıralanabilir.

 

Tüm bu faaliyetler ve hizmetler artan bir şekilde devam ederken İŞKUR’da ki değişim ve gelişimde hız kesmeden sürmüştür. Bu çerçevede 2011 yılındaki 665 sayılı KHK sonrasında Çalışma Bölge Müdürlükleri kapatılarak İŞKUR İl Müdürlükleri ile birleştirilmiştir. Bu birleşimle birlikte İl Müdürlüğümüz Çalışma Bakanlığının taşra görevlerini de yürütmeye başlamış ve faaliyetlerine “ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ” olarak devam etmektedir.

 

İl Müdürlüğümüz Gülük M. Yunus Emre Cad. Düvenönü İş Merkezi Nu:10-I adresindeki ana hizmet binası yanında Org.San.Böl. 9.Cad. Nu:1 adresindeki ek hizmet binasında da faaliyetlerini yürütmekte olup, her iki binada toplam 153 personeli ile hizmet vermektedir.

 

MİSYON       

      

İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak.

 

VİZYON

 

Değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında öncü ve saygın bir kurum olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019 - Kayseri İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı Resmi Web Sitesidir. İçerikler Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz.